Aktuality


Výsledky zápisu do mateřské školy pro rok 2024/25

14. 5. 2024


Informace k umístění dětí do Mateřské školy, Vimperk 1. máje 180 příspěvkové organizace v srpnu 2024

30.4.2024

Vážení rodiče,

zájem o přijetí dětí do naší mateřské školy v měsíci srpnu 2024 je nyní již tak velký, že s největší pravděpodobností nepůjde uspokojit všechny Vaše požadavky.

Prosím, zvažte i jiné možnosti, jak zajistit hlídání Vašich dětí během letních prázdnin.

V případě, že Váš zájem o umístění dítěte bude trvat i nadále, prosím, dostavte se 16. 5. 2024 v době od 12:30 do 15:30 do kanceláře školy (1. máje 180, Vimperk). S sebou, prosím, přineste svůj občanský průkaz a kopii evidenčního listu, kterou na vyžádání obdržíte ve Vaší mateřské škole. Žádost o přijetí podléhá správnímu řízení.

Bc. Kateřina Vladyková v. r.

ředitelka školy


Uzavření MŠ v době letních prázdnin

13.3.2024

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám oznámit, že po dohodě se zřizovatelem bude naše mateřská škola, v období letních prázdnin uzavřena v termínu od 1. 7. do 31. 7. 2024 a od 26. 8. do 30. 8. 2024


Formulář pro nahlášení prázdninové docházky Vašich dětí obdržíte na začátku května 2024.


I nadále platí, že v případě nezbytné potřeby může zákonný zástupce zažádat o umístění svého dítěte do mateřské školy Klostermannova. V takovém případě je nutné projednat svůj požadavek přímo s ředitelkou školy Klostermannova a včas podat žádost o přijetí. Tato žádost podléhá správnímu řízení.


Prosíme rodiče, aby tuto informaci zohlednili při plánování dovolené. 


Zapojení školy do projektu Obědy pro jihočeské děti
18. 12. 2023

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Jihočeského kraje "Obědy pro jihočeské děti" 

Příspěvek na školní stravování mohou získat pouze rodiny, které pobírají alespoň jednu z uvedených dávek: doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí a/nebo odměnu pěstouna a/nebo příspěvek při pěstounské péči a/nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Bližší informace k projektu naleznete ZDE.Dotační program Jihočeského kraje

Mateřská škola, Vimperk 1. máje 180 příspěvková organizace je zapojena do dotačního programu Jihočeského kraje "My v tom Jihočechy nenecháme I".  


DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ DO ŠKOLNÍ ZAHRADY MŠ 1. MÁJE

Projekt Doplnění herních prvků do školní zahrady MŠ 1. máje je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu bylo doplnění nových herních prvků k stávající sestavě na školní zahradě Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180 příspěvkové organizace, a rozšířit tak nabídku pohybových aktivit pro děti a podnětů ke kreativní hře. Herní prvky byly pořízeny ve spolupráci se zřizovatelem školy, městem Vimperk, které pro spolufinancování projektu využilo 6. výzvy MAS Šumavsko, z.s. z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Nové herní prvky byly na školní zahradu nainstalovány během letních prázdnin. Z celkové investice 456 744 Kč má město Vimperk přislíbenu dotaci ve výši 80 %.