O nás

Naše mateřská škola je umístěna do prostředí jednopatrové secesní vily. Má tři třídy
s celkovou kapacitou pro 80 dětí. 

Cílem naší školy je provázet dítě na jeho cestě za poznáním sebe sama, ostatních i světa, vytvářet kvalitní a trvalé vztahy ve skupině, vést děti k poznání, že každý z nás je jedinečný a neopakovatelný, každý z nás si zaslouží respekt.Budovu  mateřské  školy  obklopuje velká školní zahrada, která  má charakter  lesoparku  s množstvím listnatých a jehličnatých stromů a řadou herních prvků, umožňujících dětem nejrozmanitější pohybové vyžití.

Stravování zajišťuje vlastní školní jídelna, kde je pro děti připravována pestrá a bohatá strava s celodenním dostatkem nápojů podle zásad správné výživy.

Ve sklepních prostorách je pro děti vybudována velká sauna. Saunování se účastní všechny děti mateřské školy, kterým nebrání v saunování zdravotní omezení.