Saunování

Pro podporu zdraví dětí provádíme v naší mateřské škole od poloviny října do konce dubna pravidelné saunování.

Sauna bývá v provozu jedekrát týdně v dopoledních hodinách. Saunovat se mohou všechny děti naší mateřské školy, které jsou zdravé, mají písemný souhlas rodiče stvrzený podpisem. Po prodělání infektu horních cest dýchacích, či jiném horečnatém onemocnění se mohou děti opět saunovat až po rekonvalescenci, která odpovídá nejméně délce nemoci. V nejasných případech jakéhokoliv začínajícího se onemocnění se dítě saunování neúčastní.

Pro pobyt v sauně je požadován:

  • písemný souhlas rodiče

Kdo se nesaunuje:

  • dítě s příznaky respiračního onemocnění (i rýma)
  • dítě, které v předchozích 14ti dnech prodělalo respirační onemocnění
  • dítě, které porušuje řád saunovacího zařízení

Co potřebují děti do sauny:

  • podepsanou igelitovou tašku
  • podepsaný ručník
  • podepsané gumové přezůvky
  • podepsané malé prostěradlo