Školní jídelna

Jídelní lístek je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Odhlášení stravy je možné do 7:00 hodin telefonicky ve školní jídelně nebo v aplikaci Naše MŠ. Neodhlášený oběd je strávníkovi naúčtován. Děti mají k dispozici od rána a po celý den dostatek tekutin (slazený/neslazený čaj, čistou vodu atd.). Paní kuchařka doplňuje dle potřeby čaj během celého dne. Děti se mohou kdykoliv podle potřeby samy obsloužit.

Stravné se hradí z účtů svolením k inkasu. Platby se strhávají 14. až 17. dne následujícího měsíce. Ve výjimečných situacích je placena strava hotově u vedoucí ŠJ či účetní školy.

Kontakt školní jídelny 388 411 280 nebo 725 812 700

Platby stravného jsou prováděny formou bezhotovostního platebního styku - zřízením povolení inkasa.

Číslo účtu mateřské školy: 78-0657900257/0100 u KB Vimperk

Doporučený limit pro jedno dítě je 1600,- Kč

Kopii o zřízení povolení k inkasu pro bezhotovostní platbu prosíme odevzdat v kanceláři mateřské školy nebo učitelkám v jednotlivých třídách.