PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy je v pracovních dnech od 6:00 do 16:30 hodin

Provozních důvodů je nutné dodržovat příchod dětí do tříd nejpozději v 8:00 

Vyzvedávání dětí je možné v časech od 12:00 do 12:30 a od 14:30 do 16:30.

Děti mohou z mateřské školy vyzvedávat zákonní zástupci dětí nebo písemně pověřené osoby.


Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2023-2024

Základní částka: 450,-Kč

Splatnost: do 25.dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6, ODST. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů)

Bezúplatné vzdělávání mají všechny děti v posledním ročníku mateřské školy (tedy děti, které půjdou od září následujícího školního roku do základní školy) a děti s odkladem školní docházky.

Osvobození úplaty:

  • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi
  • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  • Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu o nezaopatřené dítě, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy (§ 6 vyhlášky 14/ 2005 v platném znění

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání předložte ředitelce školy nejpozději do 8. dne měsíce, kdy požadujete osvobození nebo od kdy nastane změna.

Snížení úplaty za předškolní vzdělávání:

  • Zákonnému zástupci dítěte, které je předem omluveno z docházky do mateřské školy na celý kalendářní měsíc je základní částka úplaty snížena na 250,-Kč.
  • V případě přerušení provozu mateřské školy, která bude delší než 5 vzdělávacích dnů, stanoví ředitelka školy pro daný měsíc výši úplaty poměrnou částkou odpovídající rozsahu přerušení.